V sobotu 24.8. 2013
oslavil náš sbor 130 let činnosti. Od 10. hod dopoledne probíhal den otevřených dveří,
odpolední program pokračoval vzpomenutím na zakladatele sboru u pomníku Václava Žďárka, ukázkou
výškové techniky a požárního útoku dětí.
Neoficielní program pokračoval před budovou zbrojnice až do nočních hodin přátelským posezením.